OuderRaad CandeaNieuwsbrief Ouder Vereniging

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

 

 

Activiteiten

De Ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolorganisatie. Daarnaast hebben Ouderraadsleden zitting in de Medezeggenschapsraad en de OndersteuningsPlanRaad voor Passend Onderwijs.

Thema-avond

Elk jaar organiseert de Ouderraad een grote of kleine thema-avond voor ouders.

 

De afgelopen jaren passeerden de volgende thema's:

• Sociale Media en ”uitgaan is leuk”;

• Communiceren met je puber;

• Passend Onderwijs, met als uitgangspunt " Denken in mogelijkheden";

• Drank en Drugs;

• Kind in de Knoop.

Speerpunten

Jaarlijks kiest de Ouderraad een aantal speerpunten waar leden zich in commissies in verdiepen. Voorbeelden daarvan zijn de I-pad-klas, het mentoraat of lesuitval en roosters. Via een nieuwsbrief houdt de Ouderraad de ouders op de hoogte.
De Ouderraad is aanwezig bij diploma-uitreikingen om geslaagden te feliciteren. De Ouderraad presenteert zich tijdens de introductieavonden.