OuderRaad CandeaVacatures Voorzitter en actieve leden Ouder Vereniging

Vacatures Voorzitter en actieve leden Ouder Vereniging

 

 

Algemene Ledenvergadering met aansluitend gezellig napraten

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vind plaats op woensdag 25 november 2020 om 20:00 uur op het Candea College, locatie Eltensestraat (personeelskamer).

Aansluitend na de vergadering een gezellig en zinvol napraten met een hapje en drankje.

AGENDA * :

1) Opening en vaststelling agenda
2) Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 6 november 2019 *
3) Terugblik en vooruitblik:
     a. Evaluatie 2019-2020 *
     b. Speerpunten 2020-2021 *
4) Financiën:
     a. Financieel verslag 2019-2020 *
     b. Begroting 2020-2021
*
5) Afscheid en benoemingen ouderraadsleden
6) Rondvraag
7) Sluiting* Klik op bovenstaande links om de stukken te bekijken.

Deelname is gratis. Aanmelden is wel nodig in verband met Corona en de catering! Druk op de button rechts en meld u aan, u bent dan verzekerd van een plekje.


Klik hier om u aan te melden voor de ALV-vergadering