OuderRaad CandeaNieuwsbrief Ouder Vereniging

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

 

 

Algemene Ledenvergadering met aansluitend gezellig napraten

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op dinsdag 2 november 2021 om 20:00 uur op het Candea College, locatie Eltensestraat (personeelskamer).

Aansluitend was er na de vergadering een gezellig en zinvol napraten met een hapje en drankje.

* :

1) Opening en vaststelling agenda
2) Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2020 *
3) Terugblik en vooruitblik:
     a. Evaluatie 2020-2021 *
     b. Speerpunten 2021-2022 *
4) Financiën:
      a. Financieel verslag 2020-2021 *
     b. Begroting 2021-2022 *
5) Afscheid en benoemingen ouderraadsleden
6) Rondvraag
7) Sluiting
Klik hier