OuderRaad CandeaNieuwsbrief Ouder Vereniging

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

 

 

Algemene Ledenvergadering met aansluitend gezellig napraten

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden plaats op dinsdag 6 november 2018 om 20:00 uur op het Candea College, locatie Eltensestraat (personeelskamer).

Aansluitend was er na de vergadering een gezellig en zinvol napraten met een hapje en drankje.

AGENDA * :

1) Opening en vaststelling agenda
2) Notulen Algemene Ledenvergadering 7 november 2017 *
3) Terugblik en vooruitblik:
     a. Evaluatie 2017-2018 *
     b. Speerpunten_2018-2019 *
4) Financiën:
     a. Financieel verslag 2017-2018 *
     b. Begroting 2018-2019 *
5) Afscheid en benoemingen ouderraadsleden
6) Rondvraag
7) Sluiting* Klik op bovenstaande links om de stukken te bekijken.


Klik hier