Welkom op de website van ouderverenigingcandea.nlFOTOGEBRUIK

Fotogebruik

Tijdens allerlei activiteiten van het Candea College worden er van leerlingen foto´s gemaakt. Die foto´s zijn vervolgens vaak te zien op de website of de portalen. Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geven de foto´s een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Verder worden bepaalde foto´s ook gebruikt voor publicaties zoals de Schoolkeuzegids, de schoolgids en de website.

Het publiceren van foto´s voor de verschillende doeleinden wordt altijd zeer zorgvuldig gedaan. Met name bij grotere publicaties vragen we de betrokken eerst om toestemming. Bij de grote hoeveelheden foto´s zoals die op de website geplaatst worden is het niettemin praktisch onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde leerlingen toestemming te vragen. Door een zorgvuldige selectie heeft publicatie van foto´s tot op heden zelden tot problemen geleid. Veel ouders en leerlingen vragen zelfs vaak wanneer de foto´s op de site te zien zullen zijn.

Toch kunnen leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s), maar ook medewerkers, bezwaar hebben tegen publicatie van foto´s waarop zij zelf of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. In dat geval kan men dit bezwaar aan de school kenbaar maken door daarvoor een mail te sturen naar privacy@quadraam.nl. Foto´s met de betrokkene zullen dan niet (meer) gebruikt worden op de website en in gedrukte publicaties van onze school.

Zonder een schriftelijk bericht gaan wij er vanuit dat we beeldmateriaal van leerlingen en medewerkers in publicaties en op de website mogen gebruiken.

 

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.
Alle rechten voorbehouden.
© JEKADU webdesign
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional

Date Created: Thu Nov 7 22:15:11 2013