OuderRaad CandeaNieuwsbrief Ouder Vereniging

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

 

 

Missie en Visie

De Oudervereniging Candea College wil samen met school opkomen voor de belangen van onze kinderen. Daarbij staat centraal:
  • een prettige en doelmatige leeromgeving;
  • de kwaliteit van het onderwijs.

De Ouderraad wil daarbij zijn:
  • een vraagbaak voor ouders;
  • een klankbord voor school en directie.

Advies

De Ouderraad volgt de ontwikkelingen op het Candea College op de voet en geeft de school gevraagd en ongevraagd advies. Gesprekspartners van de Ouderraad binnen het Candea College zijn:
  • de directie, in regulier overleg;
  • twee vaste docenten, die de school vertegenwoordigen in de vergaderingen van de Ouderraad;
  • docenten die voor speciale thema‚Äôs worden uitgenodigd.