OuderRaad Candea
Schooljaar 2020/2021Nieuwsbrief mei 2021

 Nieuwsbrief Ouder Vereniging Candea College DuivenAfdruk voor jezelf?
klik hier en print deze Nieuwsbrief van de Ouder Vereniging

Save to PDF?
klik hier en download een PDF-bestand van deze Nieuwsbrief Ouder Vereniging 


Beste ouder(s) en verzorger(s),

Onze nieuwsbrief is een middel om u te informeren over zaken waar de Ouderraad zich zoal mee bezighoudt. Wij horen ook graag wat u als ouders bezighoudt ten aanzien van de school.
Laat het ons weten en klik hier om een mail te sturen naar onze secretaris, zodat wij u goed kunnen vertegenwoordigen in de contacten met school.


De Achterban

 

ALT_TEKST

ALT_TEKST

De Ouderraad van het Candea College bestaat uit een groep actieve leden. Wij beseffen dat we slechts een kleine afspiegeling zijn van alle ouders en verzorgers van kinderen op het Candea. Helemaal nu in tijden van corona merken wij dat we onze input van jullie missen! We horen jullie verhalen over het wel en wee van de kinderen op het Candea niet meer. Om deze reden willen we graag onze horizon verbreden en hebben we ‘De Achterban’ opgestart.

'De Achterban' bestaat uit ouders en verzorgers die graag hun mening willen delen, maar geen zitting willen nemen in de Ouderraad zelf. We willen onze 'Achterban' vragen om ongeveer 5x per jaar enkele vragen te beantwoorden per mail of app. Graag nodigen we via deze weg alle geïnteresseerde ouders en verzorgers uit om hieraan deel te nemen!

Dus, lever jij graag op een laagdrempelige manier een bijdrage aan de Ouderraad, zodat wij beter weten wat er leeft bij de ouders en kinderen en dit mee kunnen nemen tijdens de vergaderingen van de Ouderraad? Meld je dan nu aan via secretaris@ouderverenigingcandea.nl.
Alvast heel erg bedankt!

 

Wij zijn geïnteresseerd in antwoorden op vragen zoals:
Vraag 1: Geef eens een tip en top van hoe het nu gaat op school? Qua online en fysiek naar school gaan?
Vraag 2: Heb je al wel eens het pestprotocol opgezocht? In wat voor een situatie had je deze nodig? Wat heb je hier aan gehad?

Wees verder vrij in het stellen van vragen en/of doorgeven van opmerkingen!


 

Plastic bankjes

 

ALT_TEKST     ALT_TEKST

De ouderraad biedt de eerste vier bankjes aan; 'Samenwerken aan een duurzaam Candea!' Kijk eens wat de leerlingen van het Candea College Duiven bij elkaar verzameld hebben! ✅♻️ Het plastic verzamelen ze voor eigen bankjes die op het schoolplein geplaatst gaan worden. Dit plastic gaat via de #plasticroute: het wordt opgehaald door Rouwmaat en verwerkt tot bankjes bij Save Plastics.

De blikjes en flesjes dragen nu bij aan het project 'Groene Schoolplein'. Voor elk ingeleverd blikje of flesje geeft het Candea € 0,02 aan het dit project. Dit, in het teken vanuit ‘Samenwerken aan een duurzaam Candea’.


 

Gezocht voor de Oudervereniging Candea College:

Voorzitter en Actieve leden

De Oudervereniging Candea College bestaat uit alle ouders/verzorgers van de leerlingen op het Candea College in Duiven. Als Oudervereniging dragen we graag bij aan kwalitatief goed onderwijs en komen wij op voor de belangen van de leerlingen. Daarbij benadrukken wij het belang van een goede samenwerking met de school. Als Ouderraad vertegenwoordigen wij de Oudervereniging en komen geregeld samen om actuele onderwerpen te bespreken en af te stemmen.

De Ouderraad zoekt "nieuwe actieve leden".

De leden van de Ouderraad komen 6 tot 8 maal per schooljaar bij elkaar om lopende zaken en thema’s te bespreken en deze opvolging te geven. Acties worden veelal vanuit werkgroepen verder uitgewerkt en ingevuld.

De ouders/verzorgers die hierin graag een rol willen vervullen, zijn van harte welkom in onze Ouderraad.
Meld je aan en samen kunnen we meer doen en betekenen voor onze kinderen en het Candea College. Bij interesse of verdere vragen kan een aanmelding gestuurd worden naar:
secretaris@ouderverenigingcandea.nl

De Ouderraad zoekt "Voorzitter".

Voor de Voorzitter van de Ouderraad is een belangrijke rol weggelegd om in gesprek met de ouders en waar nodig met de vertegenwoordigers van het Candea College de juiste kaders te bepalen om het welzijn van de leerlingen zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen.

Een vergadering bijwonen

Elke ouder/verzorger is van harte welkom op een vergadering om zo een betere indruk te krijgen van wat we doen en om extra informatie te vragen. Meld je aan via onderstaande button! Volgende vergadering: 29 juni 2021 aanvang 19:30 uur.

Voor ouders:

  • prettige leeromgeving;
  • doelmatige leeromgeving;
  • kwaliteit van onderwijs.

   Door ouders:

  • vraagbaak voor ouders;
  • klankbord voor school;
  • klankbord voor directie.


Stuur een mail naar onze secretaris om aan te melden.


Examen 2021

 

De examens zijn van start gegaan op 17 mei jl. De Ouderraad wenst alle examenkandidaten (en hun ouders) veel succes.


 

Een uitspraak

 

ALT_TEKST

De waarde van een opleiding ligt niet in het leren van veel feiten, maar in het trainen van het brein om na te denken.

Albert Einstein