OuderRaad Candea De Ouderraad in het schooljaar
2018-2019
Nieuwsbrief juli 2019

 Nieuwsbrief Ouder Vereniging Candea College DuivenAfdruk voor jezelf?
klik hier en print deze Nieuwsbrief van de Ouder Vereniging

Save to PDF?
klik hier en download een PDF-bestand van deze Nieuwsbrief Ouder Vereniging 


Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2019. Onze nieuwsbrief is een middel om u te informeren over zaken waar de Ouderraad zich zoal mee bezighoudt. Wij horen ook graag wat u als ouders bezighoudt ten aanzien van de school. Laat het ons weten en klik hier om een mail te sturen naar onze secretaris, zodat wij u goed kunnen vertegenwoordigen in de contacten met school.


De Ouderraad in het schooljaar 2018-2019

 

Schooljaar 2018-2019 was een druk jaar voor de Ouderraad. We hebben tijdens onze vergaderingen verschillende onderwerpen aan de orde gehad. We noemen een paar voorbeelden, zodat u kunt zien wat we als Ouderraad zoal doen:

In november hielden we onze jaarvergadering en we waren verheugd dat de opkomst van de ouders groter was dan de voorgaande jaren. Na de officiële vergadering was er een gezellig samenzijn, waar de ouders ervaringen en ideeën konden uitwisselen.

Onze thema-avond, in april, ‘Kind in de Knoop” was een groot succes! Er was veel belangstelling voor en de reacties waren zeer positief. Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om de thema-avond in nauwe samenwerking met school te organiseren, omdat dit van beide kanten goed is bevallen.

een foto-impressie van de thema-avond    
De Ouderraad is betrokken bij de onderwijs-vernieuwingen die, na een periode van bezinning, door de school weer zal worden opgepakt.

Alle eerstejaars leerlingen zijn gestart met Bring Your Own Device (BYOD).

Tenslotte is de Ouderraad aanwezig geweest op de introductiedagen voor de ouders van nieuwe leerlingen en tijdens de Open Dag.

Enkele leden van de Ouderraad vertegenwoordigen de Ouderraad in de Medezeggenschapsraad (MR), de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Ondersteunigsplanraad (OPR). (De laatste twee Quadraam-breed).

 

Onderwerpen die ook aan bod zijn gekomen in onze vergaderingen zijn onder meer: EHBO voor alle leerlingen, de Privacywet, gezonde voeding op school, Go-Clean die in samenwerking met school voor een PET-flessen inleversysteem heeft gezorgd.

Met heel veel plezier en inzet hebben we de afgelopen jaren met school samengewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking ook in de toekomst voortgezet gaat worden in een nieuw schooljaar op het Candea “Jouw school Jouw Toekomst”.


 

Van de voorzitter, Marijke de Blander
Afscheid leden van de Ouderraad

 

een foto-impressie van het afscheid    


Aan alles komt een eind, zo ook aan het schooljaar 2018-2019. Er nemen maar liefst vijf mensen afscheid van de Ouderraad en van de Medezeggenschapsraad (MR). Niet omdat ze niets meer kunnen betekenen voor de OR en het Candea, maar gewoon omdat ze na de vakantie geen kinderen meer op het Candea College hebben. We gaan in juli afscheid nemen van: Anne-Mieke Kok en Sjaak Kleintjens, zij vertegenwoordigden ons in de MR; Judy Scholten, die als secretaris een echte spil in het web was; onze Penningmeester Steven Mobron, die ons financieel zeer gezond heeft gehouden en Amal Aldjadidi, die ons in de GMR vertegenwoordigde. Vijf mensen die een enorme bijdrage hebben geleverd in de afgelopen 4 tot wel 7 jaren!

Wij gaan hun inbreng in de diverse activiteiten van de Ouderraad zeker missen, wij wensen ze heel veel succes en geluk.

 

Wordt lid van de Ouderraad

 

U snapt natuurlijk dat we dan weer op zoek gaan naar nieuwe leden voor de Ouderraad. Dit schooljaar hebben ouders zich spontaan aangemeld en daar zijn we heel blij mee. Maar we hebben nog plaats voor meer ouders. Heeft u een kind of kinderen op het Candea College en wilt u meedenken met de Ouderraad? Vindt u het leuk en belangrijk om kritisch betrokken mee te kijken naar wat er op school gebeurt. Kom dan gerust een keer kijken bij onze vergadering en ervaar of het iets voor u is. U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze secretaris.


Wij hebben onder andere een vacature voor een secretaris: deze werkt nauw samen met onze notulist en zal plaatsnemen in het Dagelijks Bestuur (DB). Hij/Zij zal zich voornamelijk bezighouden met administratieve zaken, contacten leggen tussen school en Ouderraad en een eerste aanspreekpunt zijn voor de ouders.
Herkent u zich in dit profiel reageer!!! Wij hebben u hard nodig…….
Wilt u hier meer informatie over dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze secretaris.


 

Examens achter de rug en nu... vakantie!

 

Dit jaar was het slagingspercentage op het Candea College rond de 95% (in 2018 was dit rond de 90%).

Als Ouderraad feliciteren we alle ouders/verzorgers en natuurlijk alle leerlingen die geslaagd zijn. We wensen alle leerlingen veel succes in hun verdere (school)carrière.

Alle ouders en leerlingen een fijne vakantie!

Gefeliciteerd alle geslaagden!

 

Fijne vakantie!

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

Bron illustraties: privé-foto’s, bewerking van afbeeldingen uit Freepik.com en Pixabay ©


Juli 2019