OuderRaad Candea Uitnodiging Algemene LedenvergaderingNieuwsbrief oktober 2019

 Nieuwsbrief Ouder Vereniging Candea College DuivenAfdruk voor jezelf?
klik hier en print deze Nieuwsbrief van de Ouder Vereniging

Save to PDF?
klik hier en download een PDF-bestand van deze Nieuwsbrief Ouder Vereniging 


Beste ouders en verzorgers,

In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020 willen we alle ouders van nieuwe leerlingen van het Candea College van harte welkom heten bij onze Oudervereniging. Omdat uw kind leerling is op het Candea College bent u automatisch lid van deze vereniging.

Via deze nieuwsbrief willen we u van harte uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering.

Met onze nieuwsbrief informeren wij u graag over zaken waar de Ouderraad zich zoal mee bezighoudt. Wij horen ook graag wat u als ouders bezighoudt ten aanzien van de school.
Laat het ons weten en klik hier om een mail te sturen naar onze secretaris, zodat wij u goed kunnen vertegenwoordigen in de contacten met school.


de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Ouderraad

Ook u bent van harte welkom!


Elk najaar houden we onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering vinden wij, als Ouderraad, heel belangrijk. Het is een van de contactmomenten tussen het bestuur van de Oudervereniging (de Ouderraad) en u als ouders. Deze ALV is weliswaar een formele vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar, een vooruitblik naar het komende jaar, een financieel jaarverslag en verkiezing van de bestuursleden, maar het geeft u ook een kijkje in de keuken van de Ouderraad.

Na het officiële deel is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.


 

Agenda voor de ALV

 

De vergadering vindt plaats op woensdag 6 november 2019, om 20:00 uur op het Candea College, locatie Eltensestraat, in de personeelskamer.

1) Opening en vaststelling agenda
2) Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 6 november 2018 *
3) Terugblik en vooruitblik:
        a. Evaluatie 2018-2019 *
        b. Speerpunten 2019-2020 *
4) Financiën:
        a. Financieel verslag 2018-2019 *
        b. Begroting 2019-2020 *
5) Afscheid en benoemingen ouderraadsleden
6) Rondvraag
7) Sluiting, uiterlijk 21:30 uur, gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje

Op de website kunt u de stukken voor deze vergadering downloaden.


 

Napraten

 

Aansluitend aan de ALV, (rond 21.30) is er nog tijd om, samen met een hapje en drankje, samen met de ouderraadleden, eventueel aanwezigen van school en andere ouders van gedachten wisselen over het wel en wee van uw kind op het Candea.


 

Tot 6 november!

Tot 6 november!

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

Bron illustraties: privé-foto’s, bewerking van afbeeldingen uit Freepik.com en Pixabay ©


Oktober 2019