OuderRaad Candea Inclusief aankondiging
voor de Thema-avond
Nieuwsbrief december 2019

 


Nieuwsbrief Ouder Vereniging
Afdruk voor jezelf?
klik hier en print deze Nieuwsbrief van de Ouder Vereniging

Save to PDF?
klik hier en download een PDF-bestand van deze Nieuwsbrief Ouder Vereniging 


Beste ouders en verzorgers,


Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van de Ouderraad in het jaar 2019. We kijken terug op een goed jaar, met een leuke samenwerking met school en ouders.

In het eerste halfjaar van 2020 hebben we een paar zinvolle en leuke bijeenkomsten voor u op het programma staan. Hierover leest u hieronder meer. Daarnaast wensen wij u en uw familie fijne feestdagen toe.

Onze nieuwsbrief is een middel om u te informeren over zaken waar de Ouderraad zich zoal mee bezighoudt. Wij horen ook graag wat u als ouders bezighoudt ten aanzien van de school. Laat het ons weten en klik hier om een mail te sturen naar onze secretaris, zodat wij u goed kunnen vertegenwoordigen in de contacten met school.

de jaarlijkse  Thema-avond van de Ouderraad


Thema-avond op 7 april 2020

Reserveer alvast de avond van 7 april 2020 voor de thema-avond. Meer informatie volgt nog in de voorjaars-nieuwsbrief en de andere informatiekanalen. Blijf ons volgen en zet de datum 7 april 2020 alvast in uw agenda!

We zijn druk bezig met de invulling van het programma. Het wordt een interactieve avond, die zoals u van ons gewend bent, wordt verzorgd in samenwerking met school en met externe partijen. Daarvoor zijn we in overleg met de opleidingsdirecteuren om te bekijken hoe we er, net als voorgaande keren, samen met school een leerzame en leuke avond van kunnen maken.

 

Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

Bij de laatste ALV van 7 november 2019 mochten we ons verheugen op een mooie opkomst. Wij zijn blij met de getoonde belangstelling en interesse. Wij heten Karen Keune, Marieke Markese, Mohammed El Fakir en Paula Vermeer welkom als nieuwe leden van de ouderraad.

Bij deze gelegenheid keken we terug op de activiteiten van de Ouderraad van het voorgaande jaar. Op onze website leest u het verslag over 2018-2019 en de speerpunten voor het lopende schooljaar.

De vergadering werd geleid door onze voorzitter Marijke de Blander. Bij deze gelegenheid werd de financiën overgenomen door Sven Tijdeman, onze nieuwe penningmeester.

 

Nieuwe indeling lesrooster

 

Het is nog even wennen de 30-60-90 indeling van het lesrooster. Er zijn zowel docenten als leerlingen die nog wat moeten wennen aan de nieuwe indeling. Het gaat nog niet helemaal vlekkeloos. Dat is bekend en men werkt er hard aan om daar waar er probleempjes zijn ontstaan deze zo snel mogelijk op te lossen. Het is ook pas het eerste jaar waarin er met dit rooster wordt gewerkt. Er is dus ook nog geen ervaring uit het verleden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt, gun het nog even wat tijd.

 

Open dag

 

Woensdag 29 januari 2020 is er weer een open dag op het Candea. Beide locaties, Eltensestraat en Saturnus hebben hun deuren geopend voor belangstellenden. Ook de ouderraad zal er zijn met een stand. De afgevaardigden zullen uw vragen zo mogelijk direct beantwoorden of voorleggen aan de ouderraad.

 

Ouderraadsleden

 

De leden van de ouderraad zijn per definitie ouders van leerlingen op het Candea College. Zodra een ouder/verzorger geen leerling meer op het Candea College heeft zal hij/zij moeten aftreden bij eerstvolgende Algemene Ledenvergadring (ALV). Dit betekend dan ook dat de bezetting van de ouderraad een zich jaarlijks wijzigend karakter heeft. Ook betekend dat dat de ouderraad zelf steeds op zoek is naar ouders/verzorgers om de vertrekkende leden te vervangen. De ouderraad vergaderd éénmaal per maand. Wij nodigen u, ouders/verzorgers, van harte uit om eens een vergadering bij te komen wonen om te onderzoeken of het iets is waar u zich voor in wilt zetten, in het belang van de leerlingen.

 

Candea nieuws

 

Sinds enige tijd staat het “Candea Nieuws” niet meer achterop de Duiven Post maar achterop de Liemers helemaal goed Courant onder de titel “Candea in de spotlight”. Deze krant is een initiatief van o.a. Het Gemeentenieuws en wordt mede verzorgd door de leerlingen van Het Candea College in Duiven en Het Liemers College in Zevenaar. Als u deze krant niet ontvangt, kan het zijn dat u de sticker op de deur zult moeten aanpassen.

Tenslotte wensen wij de leerlingen en hun ouders/verzorgers prettige feestdagen en een voorspoedig 2020.


 

Fijne feestdagen!

Prettige feestdagen!           
Nieuwsbrief Ouder Vereniging

Bron illustraties: privé-foto’s, bewerking van afbeeldingen uit Freepik.com en Pixabay ©


December 2019