OuderRaad Candea Schooljaar 2020/2021
opstartperikelen
Nieuwsbrief oktober 2020

 Nieuwsbrief Ouder Vereniging Candea College DuivenAfdruk voor jezelf?
klik hier en print deze Nieuwsbrief van de Ouder Vereniging

Save to PDF?
klik hier en download een PDF-bestand van deze Nieuwsbrief Ouder Vereniging 


Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Ouderraad van het Candea College. Onze nieuwsbrief is een middel om u te informeren over zaken waar de Ouderraad zoal mee bezig is.

Wij horen ook graag wat u als ouders bezighoudt ten aanzien van de school. Laat het ons weten en klik hier om een mail te sturen naar onze secretaris, zodat wij u goed kunnen vertegenwoordigen in de contacten met school.

Het nieuwe schooljaar is begonnen!

Gelukkig is er weer fysiek les en hoeven de leerlingen geen afstand van elkaar te houden. Velen zullen blij zijn dat ze weer naar school kunnen om vrienden in het echt te spreken. De school zorgt, vooral voor de leerlingen vanuit groep acht, een zo soepel mogelijke overgang naar de eerste klas.

Helaas is er vanuit het Candea het nare bericht gekomen van een overlijden (zie berichten vanuit Candea hierover). Wij hebben namens de ouderraad ons medeleven betuigd.

Het schooljaar heeft dus geen makkelijke start gehad. Naast de Coronamaatregelen, het aan moeten houden van het afstandsleren voor 'zieke' leerlingen en leraren, is het systeem van SOM ook van start gegaan met opstartproblemen.

Er zijn geen introductie-avonden meer waarop de ouderraad zich kan presenteren. Hierdoor denken we dat we minder zichtbaar zijn voor u. Daarom zoekt de ouderraad nog naar goede mogelijkheden om met u in contact te komen. Kijkt u dus regelmatig op onze Facebookpagina en website. We hopen dat u onze nieuwsbrieven, die ongeveer 4x per jaar verschijnen, ook even doorleest!

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u onze mening als ouderraad horen over een bepaald onderwerp, laat het ons weten. Wij weten vaak net wat meer over de achtergrond van bepaalde beslissingen en waarom ze genomen zijn. Ook kunnen we u eventueel doorverwijzen naar de juiste persoon binnen de school of samen naar een oplossing zoeken.

Even een stapje terug…

Het einde van het schooljaar was, vooral voor de examenleerlingen, natuurlijk behoorlijk anders dan normaal.

Helaas konden examens, feesten en diploma-uitreikingen niet doorgaan zoals we gewend waren. Vele jurken en auto's zijn afbesteld, maar gelukkig zijn er diverse creatieve oplossingen gevonden.

Het Candea heeft gekozen voor een 'drive through' waardoor iedereen toch persoonlijke aandacht kreeg en het op een unieke, feestelijke manier afgerond kon worden. De reacties waren zeer enthousiast!

Omdat het zo'n bijzonder jaar was, heeft bij de Ouderraad het idee postgevat om alle examenleerlingen een bioscoopbon te geven. We stonden ook langs de route, wij vonden het leuk!
Thema avond
Helaas kon de thema-avond in april door de Corona-maatregelen ook niet doorgaan.

Dit jaar verwachten wij net zo min mogelijkheden om een grote groep binnen school te kunnen ontvangen. Jammer uiteraard! Het onderwerp was 'De Digitale Generatiekloof'. We proberen dit onderwerp op de agenda te houden en te kijken of er andere mogelijkheden zijn in de nabije toekomst om het, eventueel in een andere vorm, wel door te laten gaan.

Hulde aan de docenten en medewerkers

De Ouderraad wil de docenten nogmaals een pluim geven voor het snel opstarten van het 'leren op afstand' tijdens de lockdown. Een geheel nieuwe manier van lesgeven binnen een aantal dagen opzetten. Chapeau! Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten, maar er is heel veel geleerd. Heeft u nog tips, reageer gerust naar de OR.

Om uiting te geven aan onze waardering voor de medewerkers van de school hebben wij hen verrast met een bloemetje.Dag van de duurzaamheid

“Samenwerken aan een duurzaam Candea”
Vrijdag 9 oktober jl..is het Candea College in Duiven gestart met fase 1 om naar “een duurzaam Candea” toe te werken. Dit doen ze d.m.v. een statiegeld automaat voor blikjes en flesjes. Bij inlevering gaat er per stuk 0,02 naar het “groene schoolplein” toe. Van het zo verzamelde plastic worden bankjes gemaakt voor op het groene schoolplein! De achterliggende gedachte is tweeërlei: Enerzijds het tegengaan van zwerfafval en anderzijds de recycling. Het project wordt ondersteund door: Candea College, stichting GoClean, Ouderraad, Gemeente Duiven, MKBDuiven commissie Duurzaamheid, Save plastics, Rouwmaat en 4Pet.

Op Youtube kunt u een paar interessante filmpjes bekijken:
Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 3

Er is nog meer te vinden als U zoekt op “samenwerken aan een duurzaam candea” in Youtube.

Gezocht, Leden!

Wij zoeken enthousiaste leden die zich bij ons willen aansluiten. De Ouderraad wil een spil zijn tussen de school en de ouders, klankbord voor de ouders, adviseren aan de school, etc. Daarbij staan de leerlingen centraal.

Als ouderraad worden we regelmatig gevraagd om onze mening te geven over bepaalde zaken die binnen de school spelen. Denk hierbij aan het nieuwe leren, zoals 'maatwerk', 'roosters', 'afvalbeleid' en aanpassen van het schoolplein. Er zijn nauwe contacten met diverse docenten binnen school.

Uiteraard zijn deze contacten de afgelopen maanden wat minder geweest, maar na onze eerste vergadering, zijn er weer volop plannen en gesprekken. Leuk om als ouderraad iets te kunnen betekenen voor school en uiteraard voor de leerling.

We zoeken ouders die:?
● het leuk vinden om mee te denken over diverse onderwerpen die binnen school spelen;
● nog wat tijd over hebben voor ongeveer 7 vergaderingen per jaar;
● ……..

Wilt u meedenken/meepraten met de ouderraad? Dan bent u van harte welkom. U mag altijd een keer komen kijken. We vergaderen op dinsdagavond op de Eltensestraat, de eerstvolgende is 27 oktober en de ALV is 25 november.
De overige data staan op de website.

ALV

Als lid van de Ouderraadvereniging bent U van harte welkom op de ALV, die gehouden zal worden op 25 november 2020.

Na het officiële deel is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Deelname is gratis. Aanmelden is wel nodig in verband met de catering en Corona! Druk op onderstaande button en meld u aan, u bent dan verzekerd van een plekje. Zet de datum alvast in Uw agenda!

Klik hier om u aan te melden voor de ALV-vergadering

Wist u dat..

● Het 'Candea Nieuws' is verhuisd?:
  • van de achterkant van 'Duiven Post' naar de achterkant van 'De Liemers Helemaal Goed Krant'
  • hierin staat een update over het wel-en-wee van het Candea College.
● Er mogelijkheden zijn voor bijles wanneer uw kind door de Lockdown wat achter is komen te lopen?

Tot 25 november!

Tot 25 november!

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

Bron illustraties: privé-foto’s, bewerking van afbeeldingen uit Freepik.com en Pixabay ©


Oktober 2020