OuderRaad Candea
Schooljaar 2020/2021Nieuwsbrief februari 2021

 Nieuwsbrief Ouder Vereniging Candea College DuivenAfdruk voor jezelf?
klik hier en print deze Nieuwsbrief van de Ouder Vereniging

Save to PDF?
klik hier en download een PDF-bestand van deze Nieuwsbrief Ouder Vereniging 


Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Ouderraad van het Candea College. Onze nieuwsbrief is een middel om u te informeren over zaken waar de Ouderraad zoal mee bezig is.

Wij horen ook graag wat u als ouders bezighoudt ten aanzien van de school. Laat het ons weten en klik hier om een mail te sturen naar onze secretaris, zodat wij u goed kunnen vertegenwoordigen in de contacten met school.

Gezocht voor de Oudervereniging Candea College:

Voorzitter en Actieve leden

De Oudervereniging Candea College bestaat uit alle ouders/verzorgers van de leerlingen op het Candea College in Duiven. Als Oudervereniging dragen we graag bij aan kwalitatief goed onderwijs en komen wij op voor de belangen van de leerlingen. Daarbij benadrukken wij het belang van een goede samenwerking met de school. Als Ouderraad vertegenwoordigen wij de Oudervereniging en komen geregeld samen om actuele onderwerpen te bespreken en af te stemmen.

De Ouderraad zoekt "Voorzitter" en "nieuwe actieve leden".

Als lid van de Ouderraad komen we 6 tot 8 maal per schooljaar bij elkaar om lopende zaken en thema’s te bespreken en deze opvolging te geven. Acties worden veelal vanuit werkgroepen verder uitgewerkt en ingevuld.
Voor de Voorzitter van de Ouderraad is een belangrijke rol weggelegd om in gesprek met de ouders en waar nodig met de vertegenwoordigers van het Candea College de juiste kaders te bepalen om het welzijn van de leerlingen zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen.

De ouders/verzorgers die hierin graag een rol willen vervullen, zijn van harte welkom in onze Ouderraad.
Meld je aan en samen kunnen we meer doen en betekenen voor onze kinderen en het Candea College. Bij interesse of verdere vragen kan een aanmelding gestuurd worden naar:
secretaris@ouderverenigingcandea.nl

Elke ouder/ verzorger is ook welkom om zich aan te melden voor onze vergadering(en) om zo een betere indruk te krijgen van wat we doen en extra informatie te vragen.

Voor ouders:

  • prettige leeromgeving;
  • doelmatige leeromgeving;
  • kwaliteit van onderwijs.

   Door ouders:

  • vraagbaak voor ouders;
  • klankbord voor school;
  • klankbord voor directie.

Stuur een mail naar onze secretaris om aan te melden.


Annulering Thema-avond 2021

Ieder jaar organiseert de Ouderraad een thema avond. Ook dit jaar hebben we moeten besluiten dat het niet door kan gaan, vanwege de pandemie. Thema avonden gaan over sociale- en actuele onderwerpen waarmee ouders van leerlingen te maken kunnen krijgen. Hierbij kunt u denken aan: hoe om te gaan met de digitale wereld? Hoe kunnen we onze puber begeleiden bij problemen?, etc. In voorgaande edities hadden we bijvoorbeeld thema's als sexting of kind in de knel.

Kortom, een thema avond is een interessante avond vol met actuele thema's. We hopen dan ook dat wij volgend seizoen dit weer mogen organiseren en dan bent u van harte welkom. Hou onze website, facebookpagina en nieuwsbrieven in de gaten dan bent u als eerste op de hoogte.

CANCELLED


CANCELLED


CANCELLED

Leren op Afstand
Tips

Vooral voor de nieuwkomers in het eerste jaar, de “brugpiepers”, was het wellicht moeilijker om een band op te bouwen met de school, docenten en medeleerlingen vanwege de genomen maatregelen. Minder op school meer online les. Niet de sfeer proeven die er normaliter hangt. Minder (vanzelfsprekende) contactmomenten.

Echter bestaat er altijd de mogelijkheid om de mentor van uw kind te benaderen voor vragen. De Ouderraad kan u daar eventueel mee op weg helpen Stuur uw vraag naar secretaris@ouderverenigingcandea.nl

'Leren op Afstand en dicht bij thuis.'.

Klik hier voor een vergroting van het plaatje met de TIPS links.

Promofilmpjes Candea College

Vanwege de coronamaatregelen is er geen fysieke open dag. Om ouders en leerlingen toch een indruk van de school te geven, heeft het Candea College een aantal video's gemaakt over alle locaties en over het onderwijs. U kunt hieronder een vijftal video's zien over VMBO, MAVO en HAVO/VWO:
• Klik hier voor: promofilmpje VMBO
• Klik hier voor: promofilmpje MAVO;
• Klik hier voor: promofilmpje HAVO/VWO;
• Klik hier voor: promofilmpje Candea College;
• Klik hier voor: promofilmpje Oudervereniging;
• Klik hier voor alle promofilmpjes.


Samen bouw je ook sterk aan jezelf!

Leren op afstand en dicht bij thuis!

Nieuwsbrief Ouder Vereniging

Bron illustraties: privé-foto’s, bewerking van afbeeldingen uit Buienradar.nl, Freepik.com en Pixabay ©


Februari 2021