OuderRaad CandeaOuderraad Oudervereniging Candea College

 

 

Wie zitten er in de Ouderraad

Dagelijks Bestuur:

       Voorzitter Marijke de Blander
       Secretaris Judy Scholten
       Penningmeester Steven Mobron
       Notulist Muriël Langedijk


Overige Bestuursleden:

       Bestuurslid Anne-Mieke Kok
       Bestuurslid Ingrid Hendriksen
       Bestuurslid Jurgen den Balvert
       Bestuurslid Mandy van Ham
       Bestuurslid Marjoleine Snaas
       Bestuurslid Peggy Blaauw
       Bestuurslid René Becks
       Bestuurslid Sjaak Kleintjens
       Bestuurslid Sven Tijdeman
       Bestuurslid Yvette Verweij

 

Namens de school:

       Candea College Sabine van den Berg
       Candea College René de Bruin

 

(beiden geen bestuurslid)